Мива - Димитров С-ИЕ СД
Отглеждане и продажба на гъби и мицел в село Първенец

Производство на компост

Компостната площадка се състои от 2500 кв.м. бетонна настилка, позволяваща ферментационните процеси; 4 камери за пастьоризация и навес за пълнене и засяване на торбите; административна сграда за обслужващия персонал.


През 2009 предприятието участва в ПРСР 2007-2013 по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделските дейности”. Закупено е технологично оборудване за компостната площадка на МИВА. С него дружеството увеличава двойно производствения си капацитет на компост. 

 

Всеки от етапите на компостирането се извършва на различни места, специално адаптирани за съответния производствен етап. След всеки отделен стадий, компостът се транспортира в специално помещение за следващия етап. Мива разполага с помещения за пастьоризация и плододаване.

 

Главното изискване за качествени гъби е да се произведе най-подходящият за мицела субстракт (хранителната среда), богат на енергийни и хранителни съставки. Изходните материали -слама, конски и птичи тор, използвани за производството на компост, са продукт на българското натурално и екологично земеделие.

 

За да се получи качествен компост при фаза 1, съдържанието на вода, азот и калий в суровините периодично се измерва със съдействието на биохимичния отдел в аграрния университет в гр. Пловдив.

 

Компостната маса се формова с помощта на компостиращ комбайн, след което се вкарва в бункери, за да се контролира подаването на кислород в нея посредством регулируема вентилационна система.

 

В края на първия етап от компостирането, компостната маса се вкарва в пастьоризиращите камери, за да се извършат контролирани и управляеми ферментационни процеси. 


Торби компост

 

В края на пастьоризацията, компостът, чието PH е 7-7.5, се засява с мицел, след което се пълни в полиетиленови торби. Готовите торби се откарват в гъбарниците за инкубация и плододаване. Една част от произведения термично обработен компост е предназначен за продажба.