Мива - Димитров С-ИЕ СД
Отглеждане и продажба на гъби и мицел в село Първенец

Производство на култивирани гъби

   Производственият обект е разположен върху 7000 кв.м. и включва три хладилни камери, манипулационно помещение и девет гъбарника.

 

   Гъбарниците са климатизирани и оборудвани с вентилационни системи и апарати за постоянно измерване на температурата и влажността.


   Реколтата се обира на 3 вълни. Производственият цикъл трае 45 дни, след което старият компост се изхвърля, помещенията се дезинфекцират и приготвят за ново зареждане. По този начин един гъбарник може да се зареди 7 до 8 пъти на година.

 

   Алуминиевите стелажи се зареждат и изпразват с помощта на специална машина. Покривният материал също се поставя механизирано. Ръчен процес остава само брането на гъби.


   Пресните гъби се продават на едро и дребно, в тарелки от 0,250 и 0,500 кг., както и в пластмасова каса от 3 и 4 кг. Фирмата притежава матрица за производство на собствена патентована пластмасова каса.