Мива - Димитров С-ИЕ СД
Отглеждане и продажба на гъби и мицел в село Първенец